Sunday, 4 December 2011

Format Karangan

Format Karangan

1. Baca soalan terlebih dahulu, kemudian lihat gambar dengan teliti.
2. Fahami kehendak, maksud perkataan, situasi, umum dan aktiviti.
3. Ayat yang dibina mestilah:
                         (a) jelas dan boleh difahami
                         (b) perkataan dalam ayat tidak berulang-ulang.
                         (c) perkataan yang digunakan sesuai dengan gambar.
                         (d) ejaan, tanda bacam imbuhan serta kosa kata yang
                              digunakan mestilah tepat.

No comments:

Post a Comment