Sunday, 4 December 2011

Kata Ganti Diri Ketiga

Kata Ganti Diri Ketiga第三人称代名词(不在谈话中的人)

(a) ia merujuk kepada orang ketiga. .

     Contoh : dia, ia, mereka, beliau, baginda

Contoh:

1)    Dia bercita-cita hendak menjadi seorang doktor.

2)    Ia akan didakwa di mahkamah tidal lama lagi.

3)    Mereka sedang bermain bola sepak di padang.

4)    Beliau menyeru murid-murid supaya berusaha untuk mencapai kecemerlangan..

5)    “ Beta sungguh gembira dan bangga,” titah baginda.

No comments:

Post a Comment