Sunday, 4 December 2011

Perpustakaan

Gambar di bawah menunjukkan suasana di dalam perpustakaan di sebuah sekolah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.


Kosa Kata
disusun rapi  被拍得端正
memilih 挑选
membaca buku 阅读书本
pustakawan 图书馆管理员
mengganggu 等候

Contoh Ayat

1. Dalam perpustakaan ini terdapat banyak buku dan majalah yang disusun
    dengan rapi.

2. Seorang murid sedang memilih buku dari rak-rak yang telah disediakan.

3. Beberapa orang murid sedang membaca buku dan berbincang di dalam
    perpustakaan.

4. Ada beberapa pustakawan sedang sibuk bertugas di kaunter perpustakaan .

5. Semasa berada di perpustakaan,  kita mesti senyap dan mematuhi peraturan
    agar tidak mengganggu orang lain.

No comments:

Post a Comment