Sunday, 4 December 2011

Ayat Aktif dan Ayat Pasif


1. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
2. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
3. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.

Ayat Aktif
1. Ayat aktif ialah ayat yang kata kerja berawalan men-.

Contohnya:
(a) Emak memasak nasi di dapur.
(b) Pasukan pengakap telah mendirikan khemah itu.
(c) Ketua murid menaikkan bendera sekolah.
(d) Ali menternak ikan emas di dalam akuarium

Ayat Pasif
1. Ayat pasif ialah ayat yang kerjanya……
2. tidak berawalan men- dan didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua.

Contohnya:
i. Bola itu saya tendang.
ii. Borang itu perlu anda isi.
iii. Pensel ini saya asahkan.

3. berawalan di- dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.

Contohnya:
i. Baju itu dibasuh oleh kakak.
ii. Ikan emas diternak oleh Ali di dalam akuarium.
iii. Meja dilap oleh Susan dengan kain.

No comments:

Post a Comment