Sunday, 4 December 2011

Latihan Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Latihan:

Teliti ayat-ayat aktif di bawah. Tukarkan ayat-ayat ini supaya menjadi ayat pasif yang sempurna.

1.      Adik Kai Min minum susu.

            __________________________________________

2.      Rosnah menulis karangan itu.

            __________________________________________

3.      Murid-murid mematuhi peraturan sekolah.
 
            __________________________________________

     4. Cikgu Lim memberi arahan kepada murid-muird.

          ____________________________________________


Latihan:

Teliti ayat-ayat pasif di bawah. Tukarkan ayat-ayat ini supaya menjadi ayat aktif yang sempurna.

1.      Lantai rumah dicuci oleh emak dan kakak.
  
      ________________________________________________


2.      Bangunan itu diruntuhkan oleh pekerja-pekerja.
       
            _________________________________________________

3.      Pasu bunga ini kamu pecahkan.

      _______________________________________________


     4.   Kuih-muih ini disediakan oleh emak saudara Salmah.

            _________________________________________________

No comments:

Post a Comment