Sunday, 4 December 2011

Bentuk Ayat


* Terdapat dua bentuk ayat:
                            i) Ayat Tunggal
                           ii) Ayat Majmuk

i) Ayat Tunggal
          * ia ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.
          * ia boleh terbina daripada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah,
             ayat seruan, ayat aktif atau ayat pasif.

Contoh:
1) Ani sedang tidur.
2) Raju menjadi pelukis?
3) Tolog keluar!
4) Wah, besarnya kereta bapa!
5) Buku itu saya pinjam.

ii ) Ayat Majmuk / Ayat gabungan
* ia ialah ayat yang terdiri daripada dua tunggal atau lebih.
Contoh:
Dia rajin.
Dia pandai.
Dia suka menolong.
Dia rajin, pandai dan suka menolong.

No comments:

Post a Comment